خرید و فروش فیش حج عمره و تمتع در سراسر کشور

جستجو در خریداران و فروشندگان سایت فیش حج عمره و تمتع واجب

حکم خرید و فروش فیش حج توسط زنان : طواف نساء و نماز آن

1- فیش حج : فیشحج - بعد از پايان گرفتن حج تمتع خرید و فروش فیش حج توسط همه انجام می شود. سوال اساسی آن است خرید و فروش فیش حج توسط زنان یا نسا چه حکمی دارد. در ادامه ی مقاله توضیح داده شده است.
2 ـ خرید فیش حج و انجام طواف نساء و نماز آن واجب است ولى از اركان فیش حج نيست؛ پس ترك عمدى آن دو، موجب بطلان فیش حج نمى شود ولى تا كسى طواف نساء و نماز آن را انجام نداده، امور زناشويى بر او حلال نمى شود.
3 ـ فروش فیش حج و طواف نساء و نماز آن از جهت واجبات و احكام و شرايط با طواف و نماز عمره و فیش حج يكسان است مگر از جهت نيّت كه ذكر خواهد شد.
وجوب طواف نساء بر مردان، زنان و كودكان
طواف نساء بر همه حجاج، اعم از مردان و زنان و كودكان، واجب است.
نيّت طواف نساء
1 ـ طواف نساء و نماز آن، بايد با نيّت و با قصد قربت انجام پذيرد به گونه اى كه در طواف فیش حج و نماز آن گذشت.
2 ـ كسى كه فیش حج نيابى انجام مى دهد، طواف نساء را از طرف كسى كه از طوف او نائب شده بجا مى آورد؛ و اگر نائب، طواف نساء و نماز آن را ترك كند يا صحيح انجام ندهد، امور زناشويى بر خود او حلال نمى شود.

حکم خرید و فروش فیش حج توسط زنان
زمان طواف نساء و نماز آن
1 ـ زمان انجام دادن طواف نساء، بعد از انجام دادن خرید و فروش فیش حج سپس سعى است و جلوتر از آن عمدا، كافى نيست مگر در حال ضرورت و ترس حيض كه تقديم آن در اين فرض بر سعى جايز است و اگر از روى فراموشى يا ندانستن مسأله آن را جلوتر انجام داد ـ بنابر اظهر ـ كافى است و اعاده لازم ندارد.
2 ـ طواف نساء و نماز آن، لازم نيست بلافاصله بعد از سعى واقع شود
و تأخير آن دو به هر اندازه جايز است ولى تا انجام نشده، امور زناشويى، حلال نمى شود.
كسى كه طواف نساء را بر وقوفين مقدم كرده است
3 ـ كسى كه به خاطر عذر، طواف نساء و نماز آن را قبل از وقوفين بجا مى آورد تا وقتى كه مناسك منى را انجام نداده، امور زناشويى بر او حلال نمى شود.
افرادى كه قادر بر طواف نساء يا نماز آن نباشند
كسى كه به جهت عذرى نمى تواند طواف نساء و نماز آن را انجام دهد به وظيفه اى كه براى غير قادر بر طواف فیش حج و نماز آن بيان شد، عمل مى نمايد، يعنى طواف را با كمك ديگران انجام مى دهد ولو با سوار شدن بر چرخ يا پشت كسى باشد؛ و اگر اين هم ممكن نباشد، نائب مى گيرد؛ و همچنين است نماز طواف.
ترك طواف نساء و نماز آن يا باطل بودن آن
1 ـ كسى كه عمدا يا سهوا يا جهلا، طواف نساء را بجا نياورد يا باطل بجا آورد، امور زناشويى بر او حرام خواهد بود مگر آنكه خودش آن را تدارك كند، يا اگر ممكن نباشد نائب بگيرد تا از طرف او انجام دهد.
2 ـ فراموشى نماز طواف نساء، مانند فراموشى نماز طواف عمره فیش حج واجب و طواف فیش حج است كه حكم آن گذشت.
شك در طواف نساء و نماز آن
1 ـ اگر كسى بعد از مراجعت از فیش مکه شك كند كه طواف نساء را انجام داده يانه اگر برايش ممكن باشد برگردد و آن را انجام دهد و گرنه نائب بگيرد تا آن را بجا آورد.
2 ـ اگر كسى بعد از فراغت از طواف نساء شك كند كه آيا آن را صحيح بجا آورده يا نه، بنابر صحت بگذارد و همچنين است نماز طواف نساء.
3 ـ هرگاه كسى طواف نساء را فراموش نمايد و وقت مراجعت طواف وداع بجا آورده باشد، از طواف نساء مجزى است چون در حقيقت قصد انجام وظيفه و امر فعلى را نموده است.
مرحله سوم خروج از محرمات احرام
هر گاه حاجى طواف نساء و نماز آن را بجا آورد امورى كه از ناحيه زناشويى بر او حرام شده بود، بر او حلال مى شود؛ اما كندن گياه و درختِ حرم و شكارِ در حرم حرمت آن اختصاص به مُحرم ندارد و بر همه حرام است.

فیش حج, حکم خرید و فروش فیش حج توسط زنان, حکم خرید و فروش فیش حج توسط نسا, خرید فیش حج, فروش فیش حج, خرید فروش فیش حج, اخبار حج, تمتع, عمره

منبع : Behjat.ir

ثبت آگهی فیش حج با پیامک SMS

فروشنده و خریدار محترم فیش حج، شما می توانید برای درج آگهی در سایت فیش حج، علاوه بر فرم ثبت سفارش با استفاده از سامانه پیامکی متن کامل آگهی خود (اعلام خرید و یا فروش به همراه تعداد فیش، نام و نام خانوادگی ، تلفن همراه و یا ثابت و متن آگهی و شهر) را به شماره 09191168763 پیامک بفرستید، توجه داشته باشید آگهی بدون موارد بالا در سایت ثبت نمی شود.

درج آگهی در سایت فیش حج رایگان است.

حذف آگهی از سایت فیش حج

برای حذف آگهی از سایت فیش حج، با همان شماره ای که آگهی را ثبت کرده اید، عدد 2 با نام و نام خانوادگی درج شده در سایت را به شماره 09191168763 پیامک کنید و یا با شماره 09123952536 تماس بگیرید.