جستجو در خریداران و فروشندگان سایت فیش حج عمره و تمتع واجب

 خرید و فروش فیش حج تمتع واجب و عمره

سایت فیش حج جدید با آگهی رایگان خرید و فروش

 آگهی رایگان فیش حج

 آگهی رایگان فیش حج

 آگهی رایگان تور کربلا

توصیف سفر حج

سفر به مکه از ايران و ديگر مناطقى كه شانزده فرسخ يا بيشتر با مکه مکرمه فاصله دارند، معمولاًبه دو منظور انجام مى شود:
1 ـ عمره مفرده
2 ـ حج تمتع
عمره مفرده
سفرهايى كه در غير ايّام حج به مكّه مكرّمه انجام مى شود، معمولاً جهت بجا آوردن «عمره مفرده»است.

توصیف سفر حج عمره و تمتع
عمره مفرده بر افرادى كه شانزده فرسخ يا بيشتر با مكّه مكرّمه فاصله دارند ـ مانند ايران ـ ابتداءً واجب نمى شود، ولى كسى كه قصد انجام حج را ندارد و يا از موارد استثنا ـ كه خواهد آمد ـ نيست، اگر بخواهد به مكّه وارد شود، بايد با «اِحرامِ» براى عمره مفرده وارد شود و جهت خروج از احرام بايد بقيّه اعمال آن را انجام دهد. عمره مفرده از هفت عمل تشكيل مى شود:
1 ـ احرام
2 ـ طواف
3 ـ نماز طواف
4 ـ سعى بين صفا و مروه
5 ـ تقصير
6 ـ طواف نساء
7 ـ نماز طواف نساء
هر كسى مى تواند «عمره مفرده» انجام دهد .
2- كسى كه مى خواهد عمره مفرده انجام دهد، شرط خاصّى براى او نيست حتّى بچّه اى كه اعمال عمره را مى فهمد و مميّز است، مى تواند مُحرم شود و نيز مُحرم كردن بچّه غير مميّز يا شخص غير عاقل توسّط ولىّ آنها جايز است، ولى جهت خروج از احرام بايد اعمال عمره به نحو صحيح انجام شود.
1 ـ عمره به معناى زيارت است و عمره مفرده يعنى عمره به تنهايى، در مقابل «عمره تمتّع» كه عمره تنها نيست، بلكه عمره اى است كه بعد از آن اعمال حج انجام مى شود.
حجّ تمتّع
3-«حجّ تمتّع»: مجموعه اعمالى است كه فقط در موسم حج ، صورت مى گيرد و ماههاى حج عبارتند از «شوّال» و «ذى القعده» و «ذى الحجّه». اصل اعمال حج، در ماه «ذى الحجّه» به طور معمول از هشتم.

حج بر سه گونه است: «حجّ تمتّع»، «حجّ قِران» و «حجّ اِفراد». حجّ تمتّع حجّى است كه افرادى كه شانزده فرسخ يا بيشتر با مكه مكرمه فاصله دارند انجام مى دهند. پس وظيفه اهل ايران و مانند ايشان، همان حج تمتّع است؛ هرچند در موارد اندكى، وظيفه آنان عدول به حج اِفراد مى شود كه ـ انشاء اللّه  ـ در محل مناسب ذكر خواهد شد.
شروع و به مدّت چند روز ادامه پيدا مى كند، ولى عمره تمتّع ـ يعنى عمره اى كه قبل از اعمال حج بايد انجام شود ـ انجام دادن آن از اولّ «شوّال» مانعى ندارد؛ بخلاف عمره مفرده كه داراى زمان خاصى نيست.
اعمال حجّ تمتّع
حجّ تمتّع از دو قسمت تشكيل مى شود:
1 ـ عمره تمتّع
2 ـ اعمال حجّ
«عمره تمتّع» كه قبل از انجام حج صورت مى گيرد و از پنج عمل تشكيل مى شود.
«اعمال حج» سيزده عمل است كه با ضميمه عمره تمتّع هيجده عمل مى شود.
موارد حجّ
افرادى كه در موسم حج، عازم مكّه معظّمه مى شوند، معمولاً به قصد انجام دادن حجّ تمتّع، مشرف مى گردند؛ و حج آنها بر چند گونه است:
الف ـ «حَجّة الاسلام»: افرادى كه شرايط وجوب حج را دارا شده و «مستطيع» گرديده اند، حجّ آنها، «حجِ واجب» است خواه در سال اوّل استطاعت باشند يا استطاعت از سابق مستقر شده باشد اگر چه فعلاً باقى نباشد. حجة الاسلام در تمام عمر، بر افراد واجد شرايط فقط يك مرتبه، واجب مى شود.
ب ـ «حج مستحبى»: افرادى كه شرايط وجوب حج را دارا نيستند، يا قبلاً حجِ واجب خود را بجا آورده اند، حج آنها «حج مستحبى» است و اختيار حج تمتّع افضل است.
 ج ـ «حج نيابى»:افرادى كه حج را براى شخص ديگرى انجام مى دهند، خواه اجير شده باشند يا به نحو تبرّع باشد، حج آنها «حجّ نيابى» است. خواه از زنده باشد يا مرده؛ به جهت وصيّت باشد يا به جهت استقرار حج بر ميّت، اگر چه وصيت نكرده باشد؛ در حج مستحبى باشد يا واجب، و داراى شرايط و ضوابط خاصى است كه ـ ان شاء اللّه  ـ ذكر خواهد شد.
د ـ حجّى كه بوسيله نذر يا عهد يا قَسَم، بر كسى واحب شده باشد.
هـ ـ كسى كه حج هر چند حج مستحبى يا نيابى خود را افساد نموده باشد، بايد پس از اتمام حج در اين سال در سال آينده هم حج بجا آورد.
تذكّر
1 ـ موارد پنج گانه اى كه براى حج ذكر شد، از نظر اصل اعمال يكسان مى باشند، و از جهت بعضى شرايط خاص، اختلافاتى دارند كه در جاى مناسب ذكر مى شود.
2 ـ حجِ واجب، منوط به دارا بودن شرايطى است ولى حج مستحبى شرط خاصى ندارد غير از آنكه نبايد بر عهده شخص، حَجّة الاسلام باشد.
1 ـ حَجّة الاسلام يعنى حجّى كه اسلام بر آن پايه گذارى شده مانند نماز، روزه، خمس و زكات (العروة الوثقى).

منبع : behjat.ir

فیش حج, خرید فیش حج, فروش فیش حج, خرید و فروش فیش حج, مناسک حج, آموزش مناسک حج, آموزش مناسک حج تمتع, آموزش مناسک حج عمره

23/08/1397, 22:36
خریدار-فیش-حج-و-فروشنده-منصف-فیش-عمره-و-تمتع-حمید-توکلی-09125946073خرید و فروش فیش حج عمره و تمتع در سراسر کشور 09125946073 09125199362 09195946073 کلمات کلیدی: قیمت فیش واجب, فیش آزاد حج واجب, خریدار فیش حج تمتع, فیش حج مکه,خرید بلیط مکه, اعزام حج تمتع, قیمت حج تمتع, زمان ثبت نام حج تمتع, ثبت نام تمتع, حج و تمتع , سازمان حج تمتع, فروش فیش حج عمره بانک ملت, فروش فیش حج عمره بانک ملی, دفتر فروش فیش حج, دفتر فروش فیش حج عمره, فروشنده فیش حج عمره, قیمت فیش حج عمره...
23/08/1397, 22:35
فروش-تمتع-از-قزوین-۳عدد-فیش-حج-تمتع-آذرماه-۸۶-به-قیمت-۲۰۰۰۰۰۰۰۰-صفوی-09125825101فروش تمتع از قزوین -  ۳عدد فیش حج تمتع آذرماه ۸۶ به قیمت ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ صفوی 09125825101 فیش حج, فیش حج قزوین, فروش فیش حج قزوین, فروش فیش حج عمره, فروش فیش حج عمره قزوین خرید فیش حج عمره قزوین, خرید فروش فیش حج عمره قزوین, قیمت فیش حج عمره قزوین, عمره قزوین فیش عمره قزوین, خرید فیش حج قزوین, فروش و خرید فیش حج, فروش فیش عمره بانک ملی فروش فیش عمره مفرده, خرید و فروش فیش حج عمره مفرده, فروش سه عدد...
23/08/1397, 21:55
دفتر-خدمات-فیش-حج-عمره-و-تمتع-حاج-باقری-09100999609خرید و فروش فیش عمره و تمتع در تهران و سراسر کشور دفتر خدمات فیش حج عمره و تمتع ایمان ایمان 09100999560 09100999609             کلمات مورد جستجو: فیش حج,خرید و فروش فیش حج, خرید و فروش فیش حج عمره, خرید و فروش فیش حج تمتع, خرید و فروش عمره,خریدو فروش تمتع, تمتع فروشی, عمره فروشی, خرید وفروش فوری فیش حج عمره بانک ملت, خرید و فروش عمره بانک ملی, خریدار فیش حج, فروشنده فیش حج, خرید حج عمره,...
23/08/1397, 21:40
تمتع-ثبت-نامی-بانک-ملی-رجایی-شهر-کرج-دو-فقره،-آذرماه-1386-سی-میلیون-تومان-بفروش-میرسد09393617709تمتع ثبت نامی بانک ملی رجایی شهر کرج دو فقره، آذرماه 1386 (سی میلیون تومان )بفروش میرسد با سود حاصله از ابتدای ثبت نام تاکنون، به قیمت کل 30000000 تومان شماره تماس : 09393617709 نوشاد فیش حج تمتع, خرید و فروش فیش حج تمتع, خرید فروش فیش حج تمتع, فروش فیش حج تمتع, فروشنده فیش حج تمتع, تمتع, اعزام حج تمتع, حج تمتع, قیمت حج تمتع, ثبت نام تمتع, حج و تمتع, سازمان حج تمتع, زمان ثبت نام حج تمتع, فروش فیش...
23/08/1397, 20:54
خرید-فیش-حج-تمتع-09104441431-مهدیخرید فیش حج به بالاترین قیمت تعداد فیش حج : خرید فوری هر تعدادی که شما موجود دارید تاریخ درخواست فیش حج خریداری: مهم نیست 09104441431 مهدی 09122587647 09104441433   فیش حج - خرید و فروش فیش حج, خرید و فروش فیش حج در تهران, خرید و فروش فیش حج در استان تهران, فروش تمتع 50 میلیونی, فیش حج مکه در تهران, فروش بلیط مکه, اعزام حج تمتع, قیمت حج تمتع, ثبت نام تمتع, حج و تمتع, سازمان حج تمتع, زمان ثبت...
23/08/1397, 20:43
۲-عدد-فیش-حج-واجب-برای-مهر-۸۶-بانک-ملی-کرج-آماده-فروش-09122152695۲ عدد فیش حج واجب برای مهر ۸۶ بانک ملی کرج آماده فروش 14000000 تومان هر کدام 09122152695 کمالزارع فیش حج, فروش حج عمره بانک ملی,  قیمت فیش آزاد,  قیمت حج تمتع,  خرید و فروش فیش حج فروش فیش حج عمره بانک ملی,  فروش فیش حج عمره بانک ملی کرج,  خرید تمتع 85,  خرید تمتع 86 حج کرج,  خرید حج کرج,  فروش حج کرج,  خریدار حج کرج,  فروشنده حج کرج,  خرید حج تمتع کرج فروش حج تمتع کرج,  خرید حج واجب کرج,  فروش...
23/08/1397, 20:00
خرید-فیش-حج-تمتع-سه-فقره-فوری-شماره-تماس-09128486008خرید فیش حج تمتع تکی و عمده فوری شماره تماس :موسوی 09128486008 فیش حج فیش حج, فروش فیش حج عمره, خرید فیش حج عمره, فروش فیش حج تمتع, خرید فیش حج تمتع, خریدار فیش حج, فروشنده فیش حج, قیمت فیش حج, فروش فیش حج, فروش فیش حج عمره, فروش فیش حج عمره بانک ملت, فروش فیش عمره, فیش عمره اولویت, خرید و فروش فیش حج،عمره و تمتع, خرید فروش فیش حج عمره تمتع واجب, خرید فروش فیشحج, خرید فروش فیشحج تمتع, خرید فروش...
23/08/1397, 19:58
یه-فیش-حج-تمتع-با-یه-میلیون-موجودی-به-قیمت-16-5-فروش-فورییه فیش حج تمتع با یه میلیون موجودی به قیمت 16.5  فروش فوری حاج مهدی 09122587647 فیش حج, قیمت فروش فوری فیش حج, فیش تمتع, خرید حج تمتع فروش تمتع, فروش فوری تمتع, فیش عمره, خرید فیش حج, فروش فیش حج خرید و فروش فیش حج, خرید فروش حج, خریدار فیش حج, فروشنده فیش حج تمتع با یک میلیون موجودی فیش حج مکه,  فروش فیش حج مکه عمره,  خرید فیش حج مکه عمره,  فروش فیش حج مکه تمتع خرید فیش حج مکه تمتع,  خریدار فیش...
23/08/1397, 19:57
خرید-فیش-حج-به-بهترین-قیمت-09123486588-تهرانیخرید فیش حج به بهترین قیمت 09123486588 تهرانی     کلمات کلیدی: خرید و فروش فیش حج - حج واجب تمتع و عمره,  خرید فروش فیش حج,  فیش حج,  فروش فیش حج عمره بانک ملت,  فروش فیش حج عمره بانک ملی,  قیمت فیش حج عمره,  خرید و فروش فیش حج،عمره و تمتع,  فیش حج تمتع،سازمان حج،عمره مفرده,  قیمت خرید فیش ازاد حج عمره,  قیمت فروش فیش حج عمره آزاد,  خرید فیش حج عمره,  فروش فیش حج تمتع,  خرید فیش حج تمتع,  خریدار...
23/08/1397, 19:54
فیش-حج-تمتع-بانک-ملی-اصفهان-دوعدد-اردیبهشت-سال-86-به-فروش-میرسد-09136007185فیش حج تمتع بانک ملی اصفهان دوعدد اردیبهشت سال 86 به فروش میرسد هرکدام به مبلغ بیست میلیون 20000000 لیموچی 09136007185 فیش حج, فیش حج عمره بانک ملت, خرید فیش حج عمره, خرید فیش حج عمره بانک ملت, خرید فیش حج عمره بانک ملی زمان ثبت نام فیش حج عمره, فیش مکه, فیش مکه عمره, فیش مکه بانک ملت, خریدوفروش فیش حج خریدوفروش فیش حج تمتع, فروش حج تمتع 98, خرید فروش فیش عمره,  حج تمتع بانک ملی فروش حج عمره, ...

آمار سایت فیش حج

 

 

logo-samandehi

ثبت آگهی فیش حج با پیامک SMS

فروشنده و خریدار محترم فیش حج، شما می توانید برای درج آگهی در سایت فیش حج، علاوه بر فرم ثبت سفارش با استفاده از سامانه پیامکی متن کامل آگهی خود (اعلام خرید و یا فروش به همراه تعداد فیش، نام و نام خانوادگی ، تلفن همراه و یا ثابت و متن آگهی و شهر) را به شماره 09191168763 پیامک بفرستید، توجه داشته باشید آگهی بدون موارد بالا در سایت ثبت نمی شود.

درج آگهی در سایت فیش حج رایگان است.

حذف آگهی از سایت فیش حج

برای حذف آگهی از سایت فیش حج، با همان شماره ای که آگهی را ثبت کرده اید، عدد 2 با نام و نام خانوادگی درج شده در سایت را به شماره 09191168763 پیامک کنید و یا با شماره 09123952536 تماس بگیرید.