خرید و فروش و مشاوره فیش حج تمتع

جستجو در خریداران و فروشندگان سایت فیش حج عمره و تمتع واجب

 خرید و فروش فیش حج تمتع واجب و عمره

سایت فیش حج جدید با آگهی رایگان خرید و فروش

 آگهی رایگان فیش حج

 آگهی رایگان فیش حج

 آگهی رایگان تور کربلا

حج برگرفته شده از نوشته های دکتر شریعتی

حج و آهنگ اعزام به کعبه

حج : آهنگ ، قصد ، یعنی حرکت و جهت حرکت نیز هم. همه چیز با کندن تو از خودت ، از زندگی ات و از همه ی علقه هایت آغاز می شود. مگر نه در شهرت ساکنی؟ سکونت ، سکون ؟ حج، نفی سکون،زندگی چیزی که هدفش خودش است یعنی مرگ، نوعی مرگ که نفس می کشد ، مرگی جاندار ، زیستنی مرداری ، بودنی مردابی.
حج : جاری شو !
زندگی ، حرکتی دوری، دوری باطل ، آمدو رفتی تکراری و بیهوده ؛ کار اصلی ؟ پیر شدن؛ نتیجه ی واقعی ؟ پوسیدن. نوسانی کنواخت و ابلهانه. شکنجه ای سیزیف وار. روز ، مقدمه ای برشب، شب ، مقدمه ای بر روز و سرگرم بازی خنک و مکرر این دو موش سیاه و سفید که ریسمان عمر را می جوند و کوتاه می کنند تا مرگ.
زندگی؟ تماشایی ، و تماشای صبح و شام های بی حاصل ، بی معنی ، یک بازی بی مزه و بی انجام، وقتی نداری، همه رنج و تلاش و انتظار ، وقتی می یابی و می رسی، هیچ ، پوچ ، فلسفه ی عبث ، نیهیلیسم!
و حج ، عصیان تو از این جبر ابلهانه ، از این سرنوشت ملعون سیزیفی ، برون رفتن از نوسان ، تردید و دور زندگی ، تولید برای مصرف ، مصرف برای تولید.

حج از دیدگاه دکتر علی شریعتی
حج ، بودن تو را که چون کلافی سر در خویش گم کرده است، باز می کند. این دایره ی بسته ، با یک نیت انقلابی ، باز می شود ، افقی می شود ، راه می افتد ، در یک خط سیر مستقیم ، هجرت به سوی ابدیت. به سوی دیگری ، به سوی او! هجرت از خانه خویش به خانه خدا،خانه ی مردم! و تو ، هر که هستی ، که ای ؟ انسان بوده ای ، فرزند آدم بوده ای اما تاریخ ، زندگی ، نظام ضد انسانی اجتماع ، تو را مسخ کرده است. الینه کرده است. از خودت ، آن خود فطری ات ، به در برده است. بیگانه کرده است. در عالم ذر انسان بودی ، خلیفه ی خدا بودی، همسخن خدا بودی، امانتدار خاص خدا بودی ، خدای طبیعت بودی ، خویشاوند خدا بودی، روح خدا در تو دمیده بود ، دانش آموز خاص خدا بودی ، تمامی نام ها را خدا به تو آموخته بود ، خدا به قلم به تو آموخت ، خدا بر شباهت خود تو را ساخت . تو را که ساخت ، به آفریدگاری خود آفرین گفت. تو را که ساخت بر پا داشت، تمامی فرشتگانش را ، فرشتگان دور و نزدیکش را، همه در پای تو افکند ، همه را در بند تسلیم تو آورد ، زمین و آسمان و هرچه را در آن است به دست های توانای تو سپرد. نزد تو آمد ، امانت خاص خود را بر دوش تو نهاد ، با تو پیمان بست ، و به زمینت آورد ، و خود در فطرتت نشست، و با تو همخانه شد  و در انتظار تو ماند تا ببیند که چه می کنی ؟
و تو ، جاده ی تاریخ را پیش گرفتی ، به راه افتادی ، کوله بار امانت خدا بر دوشت ، پیمان خدا در دستت ، نام ها که خدا به تو آموخت در دلت و روح خدا در کالبد بودنت و ... عصر ، تمامی سرمایه ات و تو ، کـارت ؟ همه از سرمایه خـوردن! پیشه ی زندگی ات ؟ زیانکاری ، نه زیان در سود ، زیان در سرمایه : خسران! و به عصر سوگند که انسان هر آینه در زیانکاری است،
و نامش زندگی کردن! و تو ، تا حال چه کرده ای ؟ زندگی کرده ای!
چه در دست داری ؟
سال ها که از دست داده ام!
و چه شده ای ؟  ای بر سیمای خداوند ! ای مسئول امانت او ؟ ای مسجود ملائک او ؟ ای جانشین الله در زمین! در جهان!
شده ای پول ، شده ای شهوت ، شده ای شکم ، شده ای دروغ ، شده ای درنده ، شده ای پوک ، پوچ ، خالی! یا نه ، پر از لجن و دگر هیچ! که در آغاز کالبدی بودی مرداری، لجنی ، حمأ مسنون = گل بد بوی و پلید! و خدا در این تو ، روح خویش را دمید! کو ان روح ؟ روح اهورایی، جان خداوند! ای زاغ لجن خوار؟ از این مرداب وجودی ات به در آی ، از این لجنزار زیستنت ، ناگهان ، خود را به ساحل افکن ، ای کالبد عفن ، ای جنازه ی لجن! از این شهر و باغ  و آبادی – که به ننگ آغشته – سر به صحرای آفتاب جزیره ِنه ، بر کویری از رملستان تافته و خشک ، در زیر آسمانی که وحی می بارد، رو به سوی خدا کن ، ای نی خشک و زردو پوک ، بنال ، از غربت ، از تبعید ، از بیگانگی ؛ ای ابزار شور و شادی بیگانه ها ، دشمن ها! ای بر لب های دیگران ترانه ساز ، آهنگ نیستان خویش کن!

com.فیشحج.www

www.xn--rgbbu5cx6b.com

منبع : برگرفته از کتاب حج ، نوشته ی دکتر علی شریعتی مجموعه آثار ( 6 )

 

کلمات کلیدی: فیش حج,آنچه نگفتند - حج از نگاه شریعتی, فیش حج تمتع, فیش حج عمره, فیش حج واجب

24/07/1397, 23:48
خریدار-فیش-حج-و-فروشنده-منصف-فیش-عمره-و-تمتع-حمید-توکلی-09125946073خرید و فروش فیش حج عمره و تمتع در سراسر کشور 09125946073 09125199362 09195946073 کلمات کلیدی: قیمت فیش واجب, فیش آزاد حج واجب, خریدار فیش حج تمتع, فیش حج مکه,خرید بلیط مکه, اعزام حج تمتع, قیمت حج تمتع, زمان ثبت نام حج تمتع, ثبت نام تمتع, حج و تمتع , سازمان حج تمتع, فروش فیش حج عمره بانک ملت, فروش فیش حج عمره بانک ملی, دفتر فروش فیش حج, دفتر فروش فیش حج عمره, فروشنده فیش حج عمره, قیمت فیش حج عمره...
24/07/1397, 23:45
دو-فيش-حج-عمره-ودو-فيش-حج-تمتع-هردوبرج-يازده-86به-قيمت-مناسب-فروشی-09121241607دو فيش حج عمره ودو فيش حج تمتع هردوبرج يازده 86به قيمت مناسب فروشی عمره هركدام يك ميليون وهشتصد تمتع هركدام ١٧ميليون 09121241607 خلج فیش حج , فیش حج کرج, فروش فیش کرج, خرید حج کرج, خرید و فروش در کرج, فیش حج تمتع کرج فروش فیش حج تمتع کرج, خرید فیش حج تمتع کرج, خریدار فیش حج تمتع کرج فروشنده فیش حج تمتع کرج, فیش حج تمتع 86, فروش فیش حج تمتع 86, خرید فیش حج تمتع 86 خرید فروش تمتع 86, خرید فروش...
24/07/1397, 21:19
دفتر-خدمات-فیش-حج-عمره-و-تمتع-حاج-باقری-09100999609خرید و فروش فیش عمره و تمتع در تهران و سراسر کشور دفتر خدمات فیش حج عمره و تمتع ایمان ایمان 09100999560 09100999609             کلمات مورد جستجو: فیش حج,خرید و فروش فیش حج, خرید و فروش فیش حج عمره, خرید و فروش فیش حج تمتع, خرید و فروش عمره,خریدو فروش تمتع, تمتع فروشی, عمره فروشی, خرید وفروش فوری فیش حج عمره بانک ملت, خرید و فروش عمره بانک ملی, خریدار فیش حج, فروشنده فیش حج, خرید حج عمره,...
24/07/1397, 21:15
فیش-مکه-سال-86-فروشنده-ام-بانک-ملی-دو-عدد-از-تهران-اسلامشهر-09195408699فیش مکه سال 86 فروشنده ام بانک ملی دو عدد از تهران -اسلامشهر قیمت فروش فیش : 450000000 ریال 09195408699 شاهی قیمت فیش حج, فیش عمره بانک ملت, خرید و فروش حج, خرید فروش فیش حج, خرید و فروش عمره, خرید فروش فیش حج عمره, فروش حج عمره بانک ملت, فروش فیش حج عمره بانک ملی, قیمت فیش آزاد , قیمت آزاد عمره, قیمت فیش حج عمره, فیش حج عمره قیمت, دفتر فروش فیش حج, دفتر فروش حج عمره, فروشنده فیش حج عمره, قیمت فیش...
24/07/1397, 19:30
خرید-فیش-حج-تمتع-واجب-09124809754خریدار هر نوع فیش حج تمتع (واجب) و عمره از تهران و تمام شهرستان های ایران قیمت فیش حج واجب: توافقی شماره تماس خریدار نقدی: 09124809754 فیش حج , حج عمره بانک ملت,  عمره بانک ملی,  کاروان عمره,  ثبت نام فیش عمره,  استعلام اولویت فیش عمره,  اولویت فیش عمره,  عمره مفرده,  مرکز خرید و فروش فیش حج سال 97,  قیمت فیش عمره اصفهان سال 98,  فیش حج واجب,  فیش حج تمتع,  فروش تمتع,  خرید فیش تمتع,  فروش فیش...
24/07/1397, 19:25
فروش-از-اصفهان-فیش-حج-تمتع-۱۳۸۶بدون-واسط-ثبت-نامی-پنجم-خرداد-ماه-سال-هشتادوشش-09132267585فروش از اصفهان فیش حج تمتع ۱۳۸۶بدون واسط ثبت نامی پنجم خرداد ماه سال هشتادوشش نجارزادگان 09132267585 فیش حج, قیمت فیش آزاد, قیمت فیش حج آزاد عمره, قیمت فیش حج عمره, فیش حج عمره قیمت, دفتر فروش فیش حج, دفتر فروش فیش حج عمره, فروشنده فیش حج, فروشنده فیش حج عمره, قیمت فیش حج عمره بانک ملت, قیمت فیش عمره, قیمت فیش حج عمره آزاد. فیش مکه,  فیش مکه عمره,  فیش مکه بانک ملت,  فیش مکه بانک ملی,  حج تمتع, ...
24/07/1397, 18:55
خرید-فیش-حج-تمتع-09104441431-مهدیخرید فیش حج به بالاترین قیمت تعداد فیش حج : خرید فوری هر تعدادی که شما موجود دارید تاریخ درخواست فیش حج خریداری: مهم نیست 09104441431 مهدی 09122587647 09104441433   فیش حج - خرید و فروش فیش حج, خرید و فروش فیش حج در تهران, خرید و فروش فیش حج در استان تهران, فروش تمتع 50 میلیونی, فیش حج مکه در تهران, فروش بلیط مکه, اعزام حج تمتع, قیمت حج تمتع, ثبت نام تمتع, حج و تمتع, سازمان حج تمتع, زمان ثبت...
24/07/1397, 18:54
فروش-عمره-بانک-ملی-شهرستان-شیروان-،خراسان-شمالی-ودیعه-۸۰۰-هزار-تومان-سال-۹۰-09381787815فروش عمره بانک ملی شهرستان شیروان ،خراسان شمالی ودیعه ۸۰۰ هزار تومان سال ۹۰ 09381787815 رمضانیان فیش حج, فروش فیش حج عمره, خرید فیش حج عمره, فروش فیش حج تمتع, فیش حج عمره بانک ملت, خرید و فروش فیش حج, خرید فروش فیش حج, خرید و فروش فیش حج عمره, خرید فروش فیش حج عمره, خرید فیش حج عمره بانک ملت, خرید فیش حج عمره بانک ملی, قیمت فیش حج آزاد عمره, قیمت فیش حج عمره, فیش حج عمره قیمت, دفتر خرید فیش حج عمره,...
24/07/1397, 18:13
خرید-فیش-حج-تمتع-سه-فقره-فوری-شماره-تماس-09128486008خرید فیش حج تمتع تکی و عمده فوری شماره تماس :موسوی 09128486008 فیش حج فیش حج, فروش فیش حج عمره, خرید فیش حج عمره, فروش فیش حج تمتع, خرید فیش حج تمتع, خریدار فیش حج, فروشنده فیش حج, قیمت فیش حج, فروش فیش حج, فروش فیش حج عمره, فروش فیش حج عمره بانک ملت, فروش فیش عمره, فیش عمره اولویت, خرید و فروش فیش حج،عمره و تمتع, خرید فروش فیش حج عمره تمتع واجب, خرید فروش فیشحج, خرید فروش فیشحج تمتع, خرید فروش...
24/07/1397, 18:00
خرید-فیش-حج-به-بهترین-قیمت-09123486588-تهرانیخرید فیش حج به بهترین قیمت 09123486588 تهرانی     کلمات کلیدی: خرید و فروش فیش حج - حج واجب تمتع و عمره,  خرید فروش فیش حج,  فیش حج,  فروش فیش حج عمره بانک ملت,  فروش فیش حج عمره بانک ملی,  قیمت فیش حج عمره,  خرید و فروش فیش حج،عمره و تمتع,  فیش حج تمتع،سازمان حج،عمره مفرده,  قیمت خرید فیش ازاد حج عمره,  قیمت فروش فیش حج عمره آزاد,  خرید فیش حج عمره,  فروش فیش حج تمتع,  خرید فیش حج تمتع,  خریدار...

آمار سایت فیش حج

 

 

logo-samandehi

ثبت آگهی فیش حج با پیامک SMS

فروشنده و خریدار محترم فیش حج، شما می توانید برای درج آگهی در سایت فیش حج، علاوه بر فرم ثبت سفارش با استفاده از سامانه پیامکی متن کامل آگهی خود (اعلام خرید و یا فروش به همراه تعداد فیش، نام و نام خانوادگی ، تلفن همراه و یا ثابت و متن آگهی و شهر) را به شماره 09191168763 پیامک بفرستید، توجه داشته باشید آگهی بدون موارد بالا در سایت ثبت نمی شود.

درج آگهی در سایت فیش حج رایگان است.

حذف آگهی از سایت فیش حج

برای حذف آگهی از سایت فیش حج، با همان شماره ای که آگهی را ثبت کرده اید، عدد 2 با نام و نام خانوادگی درج شده در سایت را به شماره 09191168763 پیامک کنید و یا با شماره 09123952536 تماس بگیرید.