جستجو در خریداران و فروشندگان سایت فیش حج عمره و تمتع واجب

کانال تلگرام فیش حج عمره و تمتع (واجب) سایت فیش حج سایت فیش حج

   شناخت با مؤسسه هاى حج عربستان و قوانین و تعليمات حج اين كشور
وزارت حج عربستان، مسؤول تنظيم برنامه ها و هماهنگ كننده مسائل مختلف حج است و كليه ملاقاتهاى رسمى رؤساى بعثه هاى حج به منظور حلّ و عقد كارهاى مربوط، در دفتر وزير حج انجام مى گيرد.مسائل امنيتى حج را وزارت كشور به عهده دارد و مسائل خارجى را وزارت خارجه.مسائل بهداشتى و درمان و دارو بر عهده وزارت بهدارى است و مسائل هوايى با هواپيمايى كشورى.وزارت حجّ عربستان براى اداره امور مختلف حجاج، چهار اداره تأسيس نموده كه انتخاب رؤسا و يا تغيير آنها، از اختيارات وزير حج مى باشد.
  چهار اداره كه پيش تر اشاره شد عبارتند از:
1 ـ مكتب الوكلاء الموحد
2 ـ النقابة العامه للسّيارات
3 ـ المؤسسة الأهليّه لمطوّفى حجاج ايران
4 ـ مكتب الأدلاّء بالمدينة المنوره
شايسته است مسؤولان سازمان حج، قبل از شروع به كار، اين كتاب را با دقت مطالعه كنند; زيرا نكات ريزى دارد كه اطلاع از آنها براى دست اندركاران حج، در زمينه هاى مختلف اجرايى حج، بسيار مفيد است و غفلت از آنها سبب مى شود كه حقوق مسلّم حاجى ايران تضييع گردد. عدم اطّلاع از مقررات مؤسسه هاى وابسته به حج سبب مى شود كه مسؤولان، هزينه هايى را متعهّد شوند كه نمى بايست و منافعى را از دست دهند كه فقدان آنها باعث سلب آسايش و راحتى حاجى مى گردد.لذا توصيه مى شود چنانچه خود به زبان عربى مسلّط هستند، از آن استفاده كنند و اگر آشنايى ندارند، تعليمات حج عربستان را توسط يكى از مترجمين مسلّط خود، ترجمه و تايپ كنند و چندين بار آن را مطالعه كنند تا مطالب و نكات مهم، جهت به كار بستن و استفاده از آنها، در ذهن بماند.
  اينك مهمترين عناوين كتاب تعليمات حج به اختصار ترجمه مى شود:
باب اوّل: مسائل مورد نياز حاجيان گرامى
باب دوّم: كرايه حمل و نقل و خدمات ديگر
در اين باب مبلغ 444 ريالى را كه حاجى بايد به هنگام ويزا در كشور خودش و يا به هنگام ورود به عربستان در فرودگاه جده به عنوان «اجور الخدمات» بپردازد بيان شده و همچنين كرايه جده ـ مدينه منوره ـ مكّه مكرمه و يا جده ـ جحفه ـ مكه مكرمه و كرايه مشاعر مقدسه (مكه مكرمه ـ عرفات ـ مزدلفه، منا و مكه مكرمه) را كه بايد هر حاجى به «النقابة العامه للسّيارات» بپردازد، دقيقاً شرح داده شده است.
 باب سوّم: زمان ورود و خروج زاير
1 ـ همه ساله در روز 15 ذيقعده (طبق تقويم امّ القرى) آخرين روزى است كه تقاضاى ويزاى حج پذيرفته مى شود.
2 ـ سه دسته از حجاج تا آخرين روز ذيقعده (طبق تقويم امّ القرى) مى توانند وارد عربستان شوند و پس از آن از ورودشان ممانعت مى شود:
الف ـ كسانى كه از راههاى زمينى به عربستان وارد مى شوند.
ب ـ كسانى كه با هواپيما به مدينه وارد مى شوند.
ج ـ كسانى كه با كشتى مى آيند ولى در غير بندر جده پياده مى شوند.
گفتنى است كه دو دسته از حجاج مى توانند تا پايان روز چهارم ذى حجه وارد شوند:
الف ـ كسانى كه با هواپيما مى آيند و در جده پياده مى شوند.
ب ـ كسانى كه با كشتى مى آيند و در بندر جده پياده مى شوند.
3 ـ آخرين روزى كه حاجى مى تواند با وسايل نقليه از جده به مدينه منوره برود، روز 26 ماه ذى قعده است.
4 ـ آخرين روزى كه حاجى مى تواند با هواپيما از جده به مدينه برود، روز دوم ذى حجه مى باشد.
5 ـ آخرين روزى كه حاجى مى تواند با هواپيما از مدينه به جده بيايد، روز ششم ذى حجه است.
 6 ـ حاجيانى كه از طريق هوا مى آيند، بايد بين سى ام ذى حجه تا دهم محرم طبق تاريخ هايى كه در بليط آنها قيد شده، خاك سعودى را ترك كنند.
اما حاجيانى كه از راه زمينى آمده اند بايد تا پنجم محرم برگردند.
و حاجيانى كه از راه دريا آمده اند، پايان برگشت آنها همان پايان ويزاى آنها است كه در هر حال از آخر محرم تجاوز نمى كند.
7 ـ در هر حال براى آن كه حاجى با مشكلاتى روبرو نشود بايد در ابتداى ورود خود، تاريخ بازگشت را مشخص كند و بهيچ وجه نبايد از مدت ويزاى آن بگذرد; زيرا ماندن در سعودى بدون ويزا و يا با ويزاى پايان يافته، ممنوع است.
باب چهارم: اهم وظائف مؤسسه مطوفين، مكتب ادلاّء و مكتب الوكلاء
در اين باب وظايف هر يك از ادارات فوق، به تفصيل بيان شده است، نخست به شرح وظيفه «مؤسسه مطوفين» در 28 شماره پرداخته است.بسيار بجاست كه شمّه اى از وظايف مؤسسه مطوفين را بيان كنيم تا معلوم شود آنچه را كه واحدهاى مختلف سازمان حج انجام مى دهند، از وظايف مؤسسه مطوفين است نه از وظايف آنها و ما با اعزام نيرو، بر آن شديم كه وظايف آنها را انجام دهيم و آنها را با توجه به حقوقى كه دريافت مى دارند، بيكار كنيم و بعد فرياد بزنيم كار زياد است! كار مشكل است! آنها وظايف خود را انجام نمى دهند!
پيشنهاد مى شود سازمان، وظايف مؤسسه را از خود مؤسسه بخواهد و خود با نيروى بسيار كمى، بر حسن اجراى امور ناظر باشد.
 وظايف مؤسسه مطوّفين، طبق تعليمات وزارت حج عربستان:
1 ـ مؤسّسه موظّف است به استقبال حجاج (در مركز تفويج الحجاج) برود و آنان را با وسائل و اثاثيه هاشان به منازل خود هدايت كند.
و چنانچه مؤسسه در انجام اين وظيفه قصور كند، وزارت حج به عنوان مجازات، آن را از عوايد و درآمدى كه به آن اختصاص داده، محروم مى سازد.
2 ـ مؤسسه مطوفين پيوسته بايد نمايندگان خود را به دفاتر «ستاد هدايت گمشدگان» (كه از طرف وزارت حج در نقاط مختلف تعيين شده است) بفرستد و حجاج گمشده را تحويل بگيرد و آنان را به منازل خود برساند; اعم از مكّه مكرمه، منا و عرفات. و نيز اگر زايرى گم شود، بايد وضع او را هر شش ساعت يكبار به واحدهاى امنيتى و جهات مختصه اعلام كند.
3 ـ مؤسسه بايد حاجى را ـ اگر بيمار شد ـ به نزديكترين مركز
 بهدارى برساند و اگر حالش مساعد نبود بايد به سرعت براى او پزشك حاضر كند.
4 ـ مؤسسه بايد اتوبوسهاى حجاج را در زمانهاى مناسب، براى رفتن به منا و عرفات، حاضر و آماده كند.
و نيز اين وظيفه مؤسسه است كه با هر اتوبوسى يك نماينده جهت راهنمايى و ارشاد راننده اعزام نمايد و آنها را دقيقاً به چادرهاى خود هدايت كند.
5 ـ نظافت چادرها، در اختيار گذاردن آب آشاميدنى فراوان، مفروش كردن چادر، استخدام خدمه كافى جهت نظافت كلّى و از بين بردن پشه و مگس و انتقال زباله و ضايعات به خارج، تماماً بر عهده مؤسسه مطوّفين است.
سپس وظايف «مؤسسه اهلية الأدلاّء» را در مدينه منوره در 23 شماره آورده است. تمام وظايف مؤسسه مطوّفين در مكه مكرمه را بايد مؤسسه اهلية الأدلاء در مدينه منوره انجام دهد
1 ـ متأسفانه در اين چند سال شاهد بوده ايم كه هيچيك از اين دو مؤسسه، به وظيفه خود عمل نكرده اند و سازمان حج با اعزام نيرو، به نام واحد مسكن، واحد حمل و نقل و واحد گمشدگان و امدادگران، وظايف آنها را انجام داده و كم كارى آنان را جبران كرده اند.
وظائف مكتب الوكلاء الموحد
مكتب الوكلاء الموحّد، رابط بين مؤسسه مطوفين، النقابه و مؤسسه ادلاّء در مدينه منوره و حجاج و بعثه هاى حج مى باشد. اين واحد بر آنها اشراف دارد و هم آهنگ كننده برنامه هاى رفت و برگشت حجاج از كشورهاى خود به عربستان و نيز نقل و انتقال بين شهرى حجاج و مشاعر مقدس مى باشد.
حقوق مؤسسه مطوفين را براى تجهيز چادرها، مكتب الوكلا به عنوان «اجور الخدمات» دريافت مى كند و به مؤسسه مى پردازد.بايد اذعان نمود كه مكتب الوكلا رابط بين بعثه هاى حج و ساير مؤسسه ها به شمار مى رود و نيز در كليه موارد
واجبات دفتر زمازم در مكّه ئسؤوليت عمده مكتب الزمازمه، رساندن آب آشاميدنى براى حاجيان در مراكز استقبال و تفويج الحجاج و همچنين در منازل آنها مى باشد. ليكن متأسفانه تا كنون از دادن آب زمزم به خانه هاى حجاج، خبرى نداريم و فقط در كتاب تعليمات آمده ولى وجود خارجى ندارد.
باب پنجم: ضوابط اسكان حاجيان
مفصل ترين بحث در اين كتاب، پيرامون مسائل اسكان زاير و اجاره منازل و شرايط تفصيلى آنها است كه در شانزده صفحه كامل نقل شده است و مسؤولين اجاره منازل حتماً بايد با دقت آنها را مطالعه كنند.
باب ششم: مقررات النقابه العامّه و شركت هاى مسافربرى وابسته
در اين باب، وظايف النقابه (سنديكاى ماشين داران زمان حج) و شركت هاى سهام دار را مفصل بيان كرده است.
  مقررات اياب و ذهاب به مكه مكرمه، از روز پنجم ذى حجه
طبق تعليمات حج، پايان روز چهارم ذى حجه آخرين روزى است كه مسافران از مدينه منوره با اتوبوس مى توانند به مكه مكرمه حركت كنند.و نيز آخرين روزى كه مسافران مى توانند با هواپيما وارد جده شوند.و همچنين چهارم ذى حجه، روز پايانى ورود سوارى هاى شخصى است به مكه مكرمه.از روز پنجم ذى حجه، از ورود سوارى هاى شخصى به مكه مكرمه ممانعت مى شود.از هر طرف كه زاير بخواهد با سوارى وارد مكه مكرمه شود، مقابل مراكز تفويج الحجاج (محل دسته بندى حاجيان و اعزام آنها به منازل خود با راهنمايى مؤسسه مطوفين) پليس، راه را بسته است و يك راه به طرف پاركينگ مركز تفويج الحجاج باز كرده و سوارى ها را به اجبار به طرف پاركينگ مى فرستد و بطور كلى از روز پنجم ذى حجه همه مسافران سوارى هاى خصوصى، موظف هستند ماشين هاى خود را در پاركينگ بزرگ (تفويج الحجاج) پارك كنند و با اتوبوسهاى عمومى، داخل شهر شوند و از آنجا با وسائل عمومى پس از انجام عمره تمتع، به عرفات و بعد به منا بروند.
در اين سالها كه پليس سعودى با شدت تمام در تمام جاده ها (از  هر طرف كه امكان ورود به مكه مكرمه وجود داشته باشد) از ورود سوارى ها ممانعت مى كند و همه پاركينگ ها از سوارى تكميل مى شود، باز مى بينيم راههاى عرفات به مزدلفه براى حركت اتوبوسها كافى نيست و راه چندين دقيقه اى را چندين ساعت بايد طى كنند حتى برخى بايد نيت وقوف اضطرارى كنند و كثرت ماشين هاى سوارى مانع حركت سريع اتوبوسها مى شود.در هر حال افراد بعثه ها و اعضاى هيأت پزشكى و يا رؤساى ستادها و رؤساى بعثه ها و افرادى كه به اجبار از مدينه منوره دير حركت مى كنند و يا در جده كار ضرورى دارند و بايد مرتب در حال تردد باشند، در روزهاى آخر ذى قعده بايد مشخّصات اتومبيل هايى را كه مى خواهند براى تردّد مكرر استفاده كنند، به سركنسولگرى بدهند تا سركنسولگرى ليست آنها را با ليست اتومبيل هاى مورد نظر خود به وزارت خارجه بفرستد و درخواست مجوز نمايد.وزارت خارجه براى تعداد محدودى مجوز مى فرستد.
مجوز عبارت است از كارت صورتى رنگى كه مشخصات اتومبيل و راننده (نوع سوارى، رنگ، شماره پلاك و نام و مشخصات راننده) در آن نوشته شده است.اين كارت بايد پيوسته در اتومبيل باشد و به پليس نشان داده شود.بعضى مواقع، به هنگام شدّت ترافيك و خستگى مفرط پليس،مأموران حتى به اين ورقه اعتنايى نمى كنند و از ورود اتومبيل ممانعت مى نمايند.
اينجاست كه بايد با نرمش، خستگى را از جان پليس برطرف كرد و با جلب رضايت او به چابكى داخل شهر شد.
بنابر اين، براى كسانى كه قصد تردد مكرر دارند و يا خروج آنها از مكه مكرمه ضرورت دارد (مانند كسانى كه عصر پنجم ذى حجه در ميهمانى ملك شركت مى كنند) به دست آوردن مجوز الزامى است.و حتى كارت مجامله اثرى ندارد چون كارت مجامله كه از طرف وزارت حج به افراد بعثه ها و يا رؤساى حج داده مى شود، براى معرفى شخصيت آن فرد مفيد است ولى پليس از ورود سوارى ممانعت مى كند نه از ورود شخص. بنابر اين گرفتن مجوز ورود سوارى ضرورت دارد و نبايد در اين قانون غفلت نمود.

 

کلمات جستجو:

فروش فیش حج,فیش حج,اخبار حج,سازمان حج و زیارت,اخبارحجه,حج,مدینه منوره

 

 

 

ثبت آگهی فیش حج با پیامک SMS

فروشنده و خریدار محترم فیش حج، شما می توانید برای درج آگهی در سایت فیش حج، علاوه بر فرم ثبت سفارش با استفاده از سامانه پیامکی متن کامل آگهی خود (اعلام خرید و یا فروش به همراه تعداد فیش، نام و نام خانوادگی ، تلفن همراه و یا ثابت و متن آگهی و شهر) را به شماره 09191168763 پیامک بفرستید، توجه داشته باشید آگهی بدون موارد بالا در سایت ثبت نمی شود.

درج آگهی در سایت فیش حج رایگان است.

حذف آگهی از سایت فیش حج

برای حذف آگهی از سایت فیش حج، با همان شماره ای که آگهی را ثبت کرده اید، عدد 2 با نام و نام خانوادگی درج شده در سایت را به شماره 09191168763 پیامک کنید و یا با شماره 09123952536 تماس بگیرید.